Integracja sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej


To terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, ukierunkowana na ćwiczenie funkcji sensomotorycznych podczas ciekawych zabaw edukacyjno-ruchowych. Celem terapii jest usprawnienie pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju różnych umiejętności. Podczas zajęć terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie sfery, jak na przykład motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo - ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczanie niepożądanych bodźców obecnych przy nadreaktywności sensorycznej lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podreaktywności systemów sensorycznych. Uczymy się i rozwijamy przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.

Terapia Integracji Sensorycznej jest stosowana u dzieci z:

 • trudnościami w uczeniu się,
 • autyzmem,
 • zespołem Aspergera,
 • opóźnieniem psychoruchowym,
 • w chorobach genetycznych.


Objawy, które mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej:

 • unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach lub przeciwnie nadmierna aktywność na placu zabaw,
 • unikanie gier i zabaw sportowych, kłopoty ze złapaniem piłki,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadwrażliwość na pewne dźwięki,
 • głośna mowa, wydawanie głośnych dźwięków,
 • nadpobudliwość ruchowa,
 • trudności z koncentracją i pamięcią,
 • negatywne reagowanie na bodźce dotykowe – niechęć chodzenia boso, trudności podczas mycia, obcinania i czesania włosów,
 • niechęć do dotykania i przytulania przez innych,
 • trudności podczas wykonywania czynności samoobsługowych - powoli, niezdarnie,
 • problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
 • słaba równowaga: potykanie się i upadanie częściej niż rówieśnicy,
 • podczas dłuższego siedzenia  trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpieranie jej ręką, kładzenie się na stoliku, itp.
 • trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w tym wieku mylenie, odwracanie znaków graficznych, trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,
 • kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.,
 • sprawianie wrażenia słabego, nadmierna męczliwość,
 • gryzienie, szczypie, domaganie się silnego przytulania, nadmierne pobudzenie emocjonalne i fizyczne,
 • unikanie lub domaganie się pokarmów o określonej konsystencji,
 • częste wkładanie przedmiotów do buzi,
 • negatywne reagowanie na wiele zapachów,
 • brak reakcji na nieprzyjemne zapachy.
Image

Zauważyłeś/aś jakieś objawy u swojego dziecka ?

Nie zwlekaj i już dziś umów się na wizytę

© Copyright NEURON Pracownia Psychologiczna 2022. Przygotowanie strony www TD Project